hero-image
Помощна документация

основни настройки

От Основни настройки може да промените неща като лого, фон, име на вашия магазин и др. Тук ще намерите списък с всички възможни опции. Някои опции може да не се виждат поради вашия план.


Отворете Настройки на сайта > Основни настройки:


Сега вече сте в страницата за настройки на вашият магазин. Там ще намерите 4 отделни таба.

 1. Главни
 2. Други

Имаме много възможности и това ръководство ще обясни всички тях.

 1. Име на сайта: Името на вашият уеб сайт.
 2. Favicon: Favicon на вашият сайт. Иконата която се показва горе в браузера.
 3. Лого: Логото на вашият сайт. Можете да го изберете директно от вашия работен плот.
 4. Фон: Фона "background" на вашият сайт. Можете да го изберете директно от вашия работен плот.
 5. Discord Server Invite: Покана към вашият Discord сървър.
 6. Discord Server ID: ID на вашият Discord Сървър. Това ID може да вземете, като натиснете десен бутон върху Discord сървъра. Най-отдолу има Copy ID. Също така се уверете, че Server Widget е пуснат.
 7. Режим на поддръжка: Когато магазина Ви е в "Режим на поддръжка" единствено Вие имате достъп до магазина. Или по-точно единствено IP адресът, който активира  "Режим на поддръжка". Това е страхотен начин да правите промени по вашият магазин преди да ги публикувате.
 8. Изпращане на емайли: Спиране и пускане изпращането на емайли до потребителите. Тази опция трябва да е активирана ако желаете да изпращата купони/ваучери след покупка.
 9. Разрешаване на трансфер на баланс между профили: Ако тази опция е акткивирана потребителите ще могат да прехърлят баланс между профилите си. Единствено във вашият сайт.
 10. Разрешаване на потребителите да правят подаръчни покупки: Ако тази опция е активирана при плащане на потребителската кошница, потребителя ще има вижда опция за правене на подарък. Като ще трябва да въвежда потребителско име на което да се изпълнят командите. Потребителското име не е нужно да има регистрация в сайта ви.
Последна промяна на: 2021-11-18