hero-image
Помощна документация

Как да създадем категория или под категория

Категориите се използват за съхраняването на Вашите продукти. Те добавят структура към Вашия магазин. Можете да имате категория с име "Ranks" само за "Ranks" продуктите Ви.


Отворете Магазин > Категории:

Горе в ляво ще намерите бутон Създайте нова категория, натиснете го.

Сега вече сте в страницата за управление на категориите. Имаме много възможности и това ръководство ще обясни всички от тях.

 

  1. Име на категорията: Името на категорията, което ще се показва във Вашият магазин.
  2. URL адрес към страницата (опция): Какъв да бъде адресът към страницата, например; ranks. Като символ можете, да изолзвате единствено тире  (-)
  3.  
  4. Описание на категорията:  Описание за самата категория, което ще се показва над продуктите в дадената категория.
  5. Режим на преглед: Изберете дали да се показват изображения на продуктите в тази категория или вместо това да се показват само имената на продуктите.
  6. Трябва ли тази категория да e под-категория: Ако искате тази категория да бъде подкатегория на друга категория, можете да изберете такава от тази опция.
  7. Скрийте продуктите в категорията от не влезли играчи: Ако тази опция е активирана, потребителите ще трябва да въведат името си, преди да видят продукти в категорията.
  8. Скриване на необходими продукти в категорията: Скриване на всички необходими продукти и показване само на продуктите, които играчът има право да закупи. След като играча закупи даден продукт, другият продукт, на който има право ще се покаже. За тази опция е необходимо горната опция да бъде активирана.
  9. Скриване на вече закупени продукти от тази категория: Тази опция скрива всички закупени продукти за потребител. Като първо се проверяват лимитите за даден продукт ако има активираи.


Важно! Ако Вие сте добавили подкатегори в категория, която има създадени продукти, Вие ще трябва да преместите всички продукти от главната категория в една от подкатегориите.

Последна промяна на: 2021-11-24