hero-image
Помощна документация

КАК ДА СМЕНИМ СВОЯТА ТЕМА НА МАГАЗИНА

От Тема на магазина, можете да промените темата на вашият магазин. Всеки план идва с определен брой теми. 

За да промените темата на вашият магазинан отворете Настройки на магазина > Настройки > Тема на магазина

 

Там ще намерите Актуални теми, тези теми са тези теми са по подразбиране предоставени от нас.

Също така ще намерите 2 бутона:

  1. Избери : Сменяте темата на магазина с избраната от вас.
  2. Копиране : Копирате темата. Тази опция е активна за потребителите с план Plus, като те имат достъп до HTML/CSS редактора на W-STORE. И се налага да копират дадена тема преди да е редактиват.
Последна промяна на: 2021-01-12